25 41' 10" 15 21' 40" 17 33' 06" 08 54' 52" 13 54' 32" 00 15' 35" 13 28' 36" 11 34' 07" 22 45' 50" 26 43' 39" r 11 41' 29" r 11 27' 27"
Planetdance WindowsPlanetdance Android
Oracle
AstroclockAstroclipMuurOverForumStatsSindy's ReviewLinksDonate English
Oracle is een gratis programma voor windows voor allerhande orakels. Het kan omgaan met Tarot, Itjing and diverse andere systemen.
Het is zeer instelbaar, je kan je eigen legging definieren, je eigen kaarten gebruiken etc.

Dit bevat de Itjing, een klein Rider spel, Het Aqua spel, een Lenormand spel, Engelse en Nederlandse taalbestanden en helpbestanden, en enkele leggingen.
Specale nederlandse versie samengesteld door Marieke
Download
Documentatie Oracle.
Versie 2.01 januari 2006
Versie 3.1 januari 2013

Dit is een programma voor itjing, tarot en andere dergelijke kaartspelen. Alles in het programma is instelbaar, zowel de kaarten als de leggingen als de teksten.
Het programma bewaart automatisch de laatste 50 leggingen en zal bij het opstarten steeds de laatste legging opnieuw tonen. Als er meer dan 50 leggingen bewaard zijn zullen automatisch de oudste leggingen uitgeveegd worden.

Vlug aan de slag:
Kies in het menu eerst bij Kaarten voor een spel met kaarten. Als Oracle pas geinstalleerd wordt is het Aqua spel actief. Het aantal kaarten van een spel is zichtbaar tussen () haakjes. Kies dan voor een van de legginging bij menu-optie: Oracle. Klik met de muis of druk op een toets om de volgende kaart te trekken.

De kaarten kunnen met de muis verplaatst worden.
Een dubbelklik op een kaart zal deze kaart in 'Toon Kaarten' mode laten zien, F4 of escape gaat weer terug.
Tekstvelden e.d. kunnen meestal met de muis groter en kleiner gemaakt worden.
Als de knoppenbalk aanstaat (zie instellingen - toon knoppenbalk) zult u ook twee editboxjes met pijltjes zien. De linker kan gebruikt worden om de kaarten groter of kleiner te tonen, de rechter om de breedte in te stellen.

----------------

De menus:

* Bestand - Open
Opent een bewaarde legging. De legging krijgt steeds een naam die is opgebouwd uit de datum en de tijd en de leggingsmethode, bijvoorbeeld '03-12-08 21.22.38 Chakra.ora'.

* Bestand - Bewaar
Hiermee wordt de huidige legging bewaard, dit kan nodig zijn als er een ander pak kaarten gekozen is voor deze legging en men wil de legging met dit pak kaarten bewaren of als 'Automatisch Bewaren' staat uitgeschakeld. Ook kan men hier zelf een naam opgeven voor het bestand in plaats van de standaard naamgeving van datum-tijd. Zie ook 'Automatisch bewaren' bij menu Instelingen.
(Indien men een naam opgeeft die niet met een cijfer begint (bv 'mijnverjaardag02-03-14 Houses.ora') zal dit bestand nooit uitgeveegd worden bij het opruimen van oude leggingen.)

* Bestand - Vorig Orakel / Volgend Orakel
Hiermee wordt het vorige of volgende orakel uit de lijst met bewaarde orakels getoond. Zie ook Geschiedenis.

* Bestand - Vorige Kaarten / Volgende Kaarten
Hiermee kiest u het vorige / volgende spel met kaarten uit de lijst met geinstalleerde kaartspelen. Als er momenteel een legging getoond wordt en het nieuw gekozen pak kaarten heeft het zelfde aantal kaarten als het pak van de legging, zal de legging getoond worden met het nieuwe pak kaarten.
Als u voor 'Toon Kaarten' hebt gekozen, zie onder, kunt u ook door de aanwezige decks bladeren.

* Bestand - Toon Kaarten
Hiermee kunt u de kaarten van een bepaald spel een voor een bekijken, eventueel met de gekozen interpretatieteksten erbij. Nogmaals F4, of escape, of een muisklik op de kaart laat de laatste legging weer zien (open of sluit het tekstvesnter om de spread weer te tonen).
Afmeting van de getoonde kaarten:
Het editboxje waarmee u de grootte van de kaarten kunt instellen kunt u niet direct gebruiken als u Toon kaarten hebt gekozen want de kaarten worden op hun grootst getoond. Vinkt u echter het veldje tussen de twee editboxjes aan ziet u wel weer de oorspronkelijke grootte van dit kaartspel (en kunt u de grootte veranderen).

* Bestand - Tekstverwerker,
Dit is een kleine tekstverwerker tbv het maken van leggingsmethoden e.d. Na het afsluiten van de tekstverwerker zal de map opnieuw gescand worden en nieuwe bestanden met leggingsmethoden (zie onder) zullen aan het menu toegevoegd worden. Zie onderaan voor speciale functies van de editor.

* Bestand - Geschiedenis
Toont of verbergt de lijst met bewaarde leggingen. Men kan bladeren door deze lijst en dmv de rechtermuisklik bestanden verwijderen of hernoemen.

* Bestand - Dagboek
Als deze optie aanstaat kun je zelf je kaarten uitzoeken bij een bepaalde legging.
Eerst kies je de kaarten en dan de legvorm. Nu verschijnt het patroon met alle kaarten gekeerd met rugzijde in het venster. Klik met de rechter muisknop op een kaart en een lijst ontvouwt zich waaruit je de juiste kaart kunt kiezen. Deze leggingen worden altijd automatisch bewaard en krijgen een underscore voor de datum zodat ze makkelijk te onderscheiden zijn van de andere leggigingen. Je kunt ze natuurlijk ook zelf een naam geven maar dan moet je de 'Bewaar' optie gebruiken.
Je kunt een Schermafdruk maken om het plaatje te kunnen gebruiken in een dagboek of de legging gewoon te bewaren als plaatje. Je maakt een schermafdruk naar het geheugen van de computer met de Toetsen Alt+PrtSc. Plak het plaatje daarna met Ctrl+V in een plaatjesprogramma en bewaar het daarmee op je PC.

* Bestand - Sluiten
Sluit het programma.

------------------------------

* Orakel
Hier staan de verschillende legpatronen.
Kies eerst een spel kaarten in het menu Kaarten, en dan hier een legpatroon.
Zie onderaan hoe je zelf een legpatroon kunt maken.
Na deze keuze wordt de mogelijkheid geboden om stuk voor stuk een kaart te trekken door op een toets of het dialoog venstertje te klikken dat hiervoor verschijnt.
------------------------------

* Kaarten
Hier kan men een kaarten bestand kiezen.
Als er een legging momenteel is afgebeeld en het nieuw gekozen kaartenbestand hetzelfde aantal kaarten bevat als waarmee de huidige legging gedaan is, wordt de legging met het nieuw gekozen pak kaarten afgebeeld.

------------------------------

* Instellingen - Toon Tekst
Hiermee toont of verbergt u het veld met de interpretatieteksten. U kunt dit venster ook breder en smaller maken met de muis.

* Instellingen - Toon Knoppenbalk
Hiermee toont of verbergt u de knoppenbalk.

* Instellingen - Bewaar Posities
Dit bewaard de huidige posities van de kaarten voor deze leggingsmethode. Alle leggingen met deze methode zullen voortaan met de bewaarde posities getoond worden.
De postities kunnen het best bewaard worden met het scherm maximaal en het tekstvenster open. Laat bij het positioneren minstens een ruimte van 20px tussen de kaarten.

* Instellingen - Toon Hints
Toont of verbergt de info met kaarttekst die verschijnt als de muis boven een kaart wordt gehouden en de hints van de menubalkknoppen.

* Instellingen - Volledig Scherm
Zet volledig scherm aan of uit. Als volledig scherm aanstaat kunt u het menu niet meer zien maar u kunt wel alle sneltoetsen gebruiken. Gebruik nogmaals F11 (of escape) om volledig scherm weer uit te zetten.

* Instellingen - Interpretatie Bestanden
Indien er voor een bepaald soort orakel meerdere interpretatiebestanden zijn kunt u hier kiezen welke u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de tarot wordt zowel een engelstalige als een nederlandstalige interpretatietekst meegeleverd. Kies in het linkergedeelte eerst voor tarot, en dan in het rechtergedeelte welke interpretatieteksten u aan de tarot wilt koppelen.

* Instellingen - Taal
Hier kunt u tussen de meegeleverde talen kiezen.

* Instellingen - Automatisch bewaren
Als deze optie staat geactiveerd dan wordt elke legging direct bewaard bij elke kaartwissel in het Dagboek of het kiezen van een Orakel. Staat deze optie uit dan is de legging wel te zien in de geschiedenislijst maar niet meer oproepbaar en wordt de naam uit de lijst gewist als het programma sluit. Bewaar deze legging in dat geval altijd handmatig. Als deze optie aanstaat worden ook veranderingen in leggingen uit de gescheidenislijst direct bewaard dus daar moet wel rekening mee worden gehouden.

* Instelling - Duizendblad Methode
Men kan kiezen uit twee methodes voor de itijing. De 'normale' methode heeft een kans van 1/4 voor een bewegende lijn, yin of yang. De duizendbladmethode heeft een kans van 1/16 voor bewegend yin, van 3/16 voor bewegend yang, van 5/16 voor gewoon yang en van 7/16 voor gewoon yin.

* Instellingen - Kleiner / Groter
Hiermee maakt u de kaarten (of de itjing) groter of kleiner. Dit kan ook via het linkse editboxje met de pijltjes.

* Instellingen - Lettertype
Kies hier het lettertype voor de getoonde teksten.

=================================================================================

De tekstverwerker.

Dit is een standaard tekstverwerkertje, u kunt plakken, kopieren etc etc.

Er zitten twee speciale menus in de tekstverwerker:

* Leggingsbestand
Geef hier een aantal op en er wordt een bestand gegenereerd met het juiste aantal codes (hekjes e.d.) om te gebruiken als basis voor een nieuwe leggingsvorm. Zie onder voor meer informatie.

* Kaartbestand
Dit is een functie die gebruikt kan worden als hulp bij het maken van een kaartbestand voor Oracle. Zie onder bij 'Zelf kaartbestand toevoegen'

=================================================================================

* Zelf een Legpatroon / Leggingsmethode maken.

Een Legpatroon kan gemaakt worden door een tekstbestand te maken met extensie 'spr' (van 'spread') en dit te bewaren in de map van het programma en dan het programma opnieuw op te starten (ook na het sluiten van de tekstverwerker wordt gekeken of er iets veranderd is mbt tot leggingen).
Het Legpatroon zal dan verschijnen in het menu 'Orakel'.
Een bestand voor een legpatroon moet precies volgens de regels gemaakt worden anders kan het gebeuren dat het programma een foutmelding geeft of de legging niet eruit komt zoals men verwacht.
Voor elke kaart in de leggingsmethode zijn 3 dingen nodig, 1 getal voor de horizontale positie van de kaart, 1 getal voor de verticale positie en een tekst voor de beschrijving van de positie. De kaarten zijn steeds gescheiden door een #

#
0
50
Tekst i.v.m. de 1e kaartpositie van de legvorm
Bijvoorbeeld: 'Het Verleden', er mag nog meer tekst bij...
#
25
50
Tekst i.v.m. de 2e kaartpositie van de legvorm
Bijvoorbeeld: 'Het Heden' etc.
#
50
50
Dit is de derde kaartpositie.
Bijvoorbeeld: 'Deze kaart zegt iets over de toekomst.'
Dit is de laatste ook.

Een nul als getal voor de horizontale positie betekent dat (de linkerzijde van) een kaart helemaal aan de linkerkant van het scherm geplaatst zal worden. Een 50 als horizontale positie betekent dat de kaart in het midden van het scherm geplaatst zal worden.
Ditzelfde geldt dus voor de verticale posities.
Men kan ook de kaarten met de muis verplaatsen en dan mbv Settings - Save Position de posities definieren.

Maximum aantal kaarten dat kan worden gekozen is 50!
------------------------------------------------------------

* Zelf een kaartenbestand toevoegen.

Voor een kaartenbestand zijn 3 dingen nodig: een map met de plaatjes, een tekstbestand met de bestandsnamen van de plaatjes en een tekstbestand met de betekenis van de plaatjes.

De plaatjes mogen .bmp of .jpg zijn en moeten worden geplaatst in een map onder de map van het programma, dus bijvoorbeeld in 'c:\Oracle2\mijnplaatjes\'.

Het tekstbestand met de bestandsnamen van de plaatjes moet de naam van de map krijgen met extensie '.car' (van 'cards') dus bijvoorbeeld 'mijnplaatjes.car' en moet in de map van het programma zelf geplaatst worden.

In het *.car bestand moet na de bestandsnamen van de plaatjes steeds een regel komen beginnend met een # en dan ofwel de naam van een normaal tekstbestand wat dan gebruikt zal worden als interpretatiebestand voor deze kaarten, ofwel een zogenaamd verwijsbestand. Bijvoorbeeld: #tarot.ptx of #tarot.txt

Dit is omdat er op 2 manieren een interpretatiebestand aan een kaartspel gekoppeld kan worden, rechtstreeks door achter de # een tekstbestand (*.txt) op te geven of indirect door achter de # een verwijsbestand (*.ptx) op te nemen.

Een verwijsbestand is handig als men bijvoorbeeld verschillende interpretatiebestanden voor een bepaald kaartspel heeft (bijvoorbeeld in verschillende talen).

De inhoud van een verwijsbestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Beginnen met een sterretje *, dan de naam van een van de meegeleverde tekstbestanden, dan een spatie en dan het aantal kaarten van het spel.
Bijvoorbeeld: *Tarot Nederlands.txt 78

Zie voor interpretatiebestanden hieronder.
----------------------------------------------------------------

* Zelf een interpretatie bestand toevoegen.

Het bestand of de bestanden met interpretaties horen ook in de map van het programma geplaatst te worden. De beschrijvingen zijn steeds gescheiden door een #, en er moeten natuurlijk evenveel beschrijvingen zijn als er kaarten zijn.

Bijvoorbeeld:
#
(1) MagiŽr
---------------------
Interpretatietext...
etc...
#
(2) Hogepriesteres
---------------------
Interpretatietext...
etc...
#
(3) De Keizerin
---------------------
Interpretatietext...
etc...
#
(4) De Heerser
---------------------
Interpretatietext...
etc.
# etc. tot gewenste aantal kaarten is bereikt dat er bij hoort.

> Houd rekening met de volgorde van de Lijst in het *.car bestand:
voor de Tarot: Arcana 00-21 / Bekers / Pentagram / Staven Zwaarden.
De nummering voor de titels is niet noodzakelijk.

======================================================================

De functies van Tekstverwerker - Kaartbestand

Het kaarten menu in de tekstverwerker heeft een aantal functies die kunnen helpen bij het zelf toevoegen van een kaartspel.

Er wordt eerst om een map gevraagd. Een kaartspel voor oracle moet zijn plaatjes in een map hebben in de map van oracle zelf. U kunt een bestaande map uitkiezen (dubbelklik op een map kan ook) of iets invullen in het veld 'Nieuwe map'.
Als u op Ok klikt en u had iets ingevuld bij nieuwe map en een map met die naam bestaat nog niet dan wordt gevraagd of u die map wilt aanmaken.

Dan wordt er gekeken of er al een .car bestand bestaat voor de map die u koos en er wordt gekeken of er nieuwe kaarten bij zijn gekomen. Het resultaat is dan het lijstje wat u links krijgt te zien. Ook hier kan met de muis dit veld groter of kleiner gemaakt worden.
Nu kunt u kaarten sorteren (bijvoorbeeld de tarot moet altijd beginnen met de grote arcana, dan de bekers, dan de staven, pentakels en zwaarden). Sorteren doet u mbv control of shift muisklik, en daarna sleept u de geselecteerde kaarten naar een nieuwe plaats.

Bent u tevreden met de sortering, klikt u bovenin het Menu en kiest u bewaren.
De huidige sortering wordt dan als .car bestand in de tekstverwerker gezet. Nu koppelt u nog een interpretatiebestand aan dit spel kaarten door ofwel rechtstreeks naar een tekst te verwijzen ofwel door een verwijsbestand te gebruiken (zie boven). Dan bewaard u het .car bestand en het nieuwe kaartspel is klaar voor gebruik.

Er zijn nog wat functies in het Menu voor kaartspel die ik handig vond om met .car bestanden te werken.

Rechtermuisklik op een van de bestanden in de lijst toont een menu waarin u het plaatje kunt hernoemen of verwijderen.

* Bewaar
Dit bewaart de huidige lijst met plaatjes in de deze volgorde, maakt een .car bestand ervan en zet dit in de tekstverwerker.

* Annuleer
Dit beeindigt het werken met het kaartspel zonder iets op te slaan.

* Hernoem
Dit is een functie speciaal voor tarotkaarten. Selecteer een groep kaarten en geef dan het bijbehorende nummer in. De kaarten worden dan hernoemd naar de bijbehorende groep van de tarot. Bijvoorbeeld selecteer 14 kaarten en kies dan 1 Bekers, de kaarten worden dan hernoemd naar cups01.jpg, cups02. jpg etc.

* Grootte
Bewaard dit hele kaartspel met de huidig ingestelde grootte. Pas op want alle bestanden worden gewoon overschreven. Een betere manier om de grootte in te stellen in Oracle is natuurlijk door de kaarten gewoon groter en kleiner te maken, maar deze functie heeft bovendien effect op de bestandsgrootte van de kaarten.

* Importeer bestanden
Dit vraagt om een map ergens op uw pc en zal daarna alle gevonden jpg's in die map kopieren naar deze map.
(Als u wilt dat de bestanden niet gekopieerd maar verplaatst moeten worden kunt u in het ini bestand onder het kopje 'main' de volgende regel zetten 'importdelete=1')

* Sorteer
Dit sorteert de plaatjes naar gelang de tijd dat ze aangemaakt zijn, ze krijgen namen als sortxx.jpg. Dit kan handig zijn als u bv plaatjes uit de cache van uw browser haalt.

* Selecteer gevinkt
Dit is een alternatief voor selecteren met control / shift muis. Selecteer plaatjes door ze aan te vinken en kies dan deze functie om met de geselecteerde plaatjes te kunnen slepen.

====================================================================

Tips, handigheidjes, wetenswaardigheden en verdere info.

Help bestanden kunnen aan het help menu toegevoegd worden. Maak een tekstbestand met extensie .htx en het zal verschijnen in het help menu.
Ook kunt u een bestand met extensie .hty maken, dit zijn ook helpbestanden maar met meer specifieke informatie, bijvoorbeeld een helpbestand over een bepaald soort legging. Deze helpbestanden komen onder de algemene helpbestanden te staan.

Als u knoppenbalk, tekstveld uitzet en dan voor volledig scherm kiest is het hele scherm beschikbaar voor de huidige legging. Alle sneltoetsen werken dan wel nog gewoon dus eventueel kunt u door de leggingen of kaarspelen bladeren etc.

De sneltoetsen voor vorige / volgende legging is pijltje links / rechts. Dit heeft echter tot gevolg dat deze toetsen niet gebruikt kunnen worden om in de editboxjes met grootte en breedte de getallen daar te veranderen. Als u in het ini file onder het kopje 'main' de volgende regel opneemt:
'ctrlarrow=1'
zal control links / rechts gebruikt worden om door de leggingen te bladeren.

In het venster met helpteksten kan een rechtermuisklik gegeven worden om het font van dit venster in te stellen of om evt geselecteerde tekst naar het klembord te kopieren.

Waarschuwing. Als u zelf aan de gang gaat met leggingen, kaartspelen, helpbestanden etc. werk dan nauwkeurig, zorg dat bestanden ook bestaan, dat ze dus de goede naam hebben en het goede formaat, anders werkt het waarschijnlijk niet helemaal zoals verwacht.

------------------------

Zie voor voorbeelden de meegeleverde bestanden.

------------------------

Tot slot

* Limieten:
Maximaal 200 kaarten in een pak.
Maximaal 100 kaarten per leggingsmethode.
Maximaal 100 leggingsmethoden.
Maximaal 50 kaarten per legging.
Maximaal 10000 karakters per regel in tekstbestanden.

Dit programma is freeware en hoort dat ook te blijven. Alle rechten liggen bij de auteur. Elke verspreiding zonder schriftelijke toestemming van de auteur is verboden. Op geen enkele manier is de auteur aansprakelijk voor gebruik van dit programma.

Jean Cremers, Groningen December 2003.